Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за предоставяне на светлоотразителни жилетки с етикет на Frontex.
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
11/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
12/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
Frontex/OP/250/2016/AH.
Рамков договор за предоставяне на светлоотразителни жилетки с етикет на Frontex.
Търгът е разделен на 3 партиди според типа на жилетките: партида 1 – стандартни жилетки; партида 2 – специални жилетки; партида 3 – персонализирани жилетки.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
11/04/2017 00:00
12/05/2017 23:59
19/05/2017 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Стандартни жилетки
Стандартни жилетки. Описание: — дизайнът на жилетките трябва да съответства изцяло на примера, предоставен в приложение 1 на референтните условия, — качеството на жилетките трябва да отговаря на изискванията за качество, както е описано в точка 3.3.1 на референтните условия, — изискваните размери са малък (S), среден (M), голям (L), много голям (XL) или жилетки с регулируем размер, обхващащ диапазона от S до XL, — прогнозно годишно количество за всеки размер: S: 1 000; M: 2 000; L: 2 000; XL: 1 000.
Партида 2
Специални жилетки
Специални типове светлоотразителни жилетки. Описание: — 10 различни модела жилетки, чиито дизайн трябва да отговаря напълно на примерите, предоставени в приложение 2 на референтните условия, — качеството на продуктите трябва да отговаря на изискванията за качество, както е описано в точка 3.3.2 на референтните условия, — необходимите размери са: жилетки с регулируем размер, обхващащ диапазона от S до XL, — прогнозно годишно количество: 1-ва година: 5 500; следващите години: 2 500.
Партида 3
Персонализирани жилетки
Съществуващите жилетки, които трябва да се персонализират. Описание: — съществуващите жилетки на Frontex, които трябва да се персонализират чрез добавяне на щампа с пълното наименование на агенцията, както е посочено в приложение 3 на референтните условия, — качеството трябва да отговаря на изискванията в точка 3.3.3 на референтните условия, — прогнозно общо количество: до 1 800 броя.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 071-133849
Обявление за поръчка
11/04/2017 00:00