Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подготовка на междинен преглед на стратегията на ЕС относно биоразнообразието.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
10/05/2013
Краен срок за получаване на оферти:
24/06/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.2/SER/2013/0019.
Подготовка на междинен преглед на стратегията на ЕС относно биоразнообразието.
Целта на поръчката е да подпомогне Комисията в нейните дейности по докладване относно напредъка в прилагането на стратегията на ЕС относно биоразнообразието за 2020 г. и в постигането на нейните цели относно биоразнообразието за 2020 г.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
10/05/2013 00:00
N/A
24/06/2013 16:00
08/07/2013 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 090-152099
Обявление за поръчка
10/05/2013 00:00