Данни на покана за участие в търг

Information regarding the tender opening sessions has been published in the Document Library, in the file entitled 'information on opening.
Заглавие:
Рамков договор за прилагането на външна помощ през 2018 г. (FWC SIEA 2018).
Възлагащ орган:
European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)
Дата на публикация в TED:
07/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
10/10/2017
Статус:
Затворена
Информация
EuropeAid/138778/DH/SER/Multi.
Рамков договор за прилагането на външна помощ през 2018 г. (FWC SIEA 2018).
Многостранен рамков договор (FWC) с повторното откриване на конкурс на нивото на всяко задание. FWC ще предостави услуги в полза на трети страни, които получават външна помощ от ЕС. Рамковите договори ще бъдат сключени с няколко одобрени оференти за всяка партида за първоначален период от 2 години с възможност за удължаване с най-много 2 допълнителни години. Обхванатите технически области са свързани с партидите, описани в тръжното досие.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
07/07/2017 00:00
10/10/2017 16:00
12/10/2017 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Устойчиво управление на природните ресурси и устойчивост
Вж. тръжното досие, достъпно чрез връзката в раздел I.3).
Партида 2
Инфраструктура, устойчив растеж и работни места
Вж. тръжното досие, достъпно чрез връзката в раздел I.3).
Партида 3
Права на човека, демокрация и мир
Вж. тръжното досие, достъпно чрез връзката в раздел I.3).
Партида 4
Човешко развитие и мрежа за безопасност
Вж. тръжното досие, достъпно чрез връзката в раздел I.3).
Партида 5
Бюджетна подкрепа
Вж. тръжното досие, достъпно чрез връзката в раздел I.3).
Партида 6
Иновативно финансиране за развитие
Вж. тръжното досие, достъпно чрез връзката в раздел I.3).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 188-384356
Поправка
30/09/2017 00:00
2017/S 180-367824
Поправка
20/09/2017 00:00
2017/S 151-311944
Поправка
09/08/2017 00:00
2017/S 146-300830
Поправка
02/08/2017 00:00
2017/S 128-260026
Обявление за поръчка
07/07/2017 00:00