Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Оценка на политиките на ЕС за климата от гледна точка на ЕС в средата на века.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
12/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
26/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.C.1/SER/2017/0004.
Оценка на политиките на ЕС за климата от гледна точка на ЕС в средата на века.
Целта е да се предоставят количествени (за моделиране) инструменти, които да се прилагат при възможностите за оценка на бъдещата политика на ЕС в областта на климата и енергетиката. Това включва оценяването на икономически, екологични и социални последици за ЕС и отделните държави-членки. Трябва да се използват най-съвременни модели и те трябва да бъдат актуализирани, където е необходимо, и трябва да се гарантира тяхната интеграция. Трябва да бъде конструирана базова проекция и нейни варианти. Ще трябва да бъдат оценени последиците от възможни политики в областта на климата и енергетиката, включително тези свързани с емисиите от неенергийни парникови газове, като тези от земеползване, селско стопанство и секторите на промишлеността и обработката на отпадъци. Накрая, информацията трябва да се обменя в интерактивен процес с експерти и заинтересовани лица от държавите-членки. Моделирането трябва да обхваща всяка държава-членка на ЕС поотделно, държавите кандидатки (и други европейски държави, където е възможно). Трябва да бъдат покрити всички сектори, излъчващи емисии на парникови газове.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
12/04/2017 00:00
26/05/2017 16:00
08/06/2017 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 072-136301
Обявление за поръчка
12/04/2017 00:00