Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
План за секторно сътрудничество относно уменията в областта на туризма: подобряв...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
20/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
12/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2017/008.
План за секторно сътрудничество относно уменията в областта на туризма: подобряване на имиджа на кариерите в сектора на туризма.
EASME желае да сключи договор за услуги, който има за цел да насърчи заетостта и възможността за работа в сектора на туризма, да преодолее несъответствия между търсенето и предлагането на работна ръка в пазар на труда в областта на туризма, както и да подкрепи качествените работни места в областта на туризма. Специфичните целите на тази покана за участие в търг са: — да се подпомогне подобряването на уменията, — да се повиши прозрачността и да се увеличи използването на съществуващите инструменти и инициативи, — да се подобри имиджа на кариерите в областта на туризма, — да се помогне на търсещите работа да разберат положителните аспекти на кариерите в областта на туризма, — да се помогне на предприемачите в сектора на туризма да подсилят положителни аспекти на кариерите в областта на туризма и да привлекат нови и адекватни таланти.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
20/04/2017 00:00
12/06/2017 23:59
19/06/2017 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 077-148128 Обявление за поръчка 20/04/2017 00:00