Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на временен персонал за центровете за грижи за деца в ранна възраст ...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
14/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
16/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
OIB.02/PO/2017/016/761.
Осигуряване на временен персонал за центровете за грижи за деца в ранна възраст на Европейската комисия в Брюксел и околностите.
Осигуряване на временен персонал, а също и временно наети студенти (М/Ж) от агенции за временна заетост, които да предоставят услуги, свързани с грижи за деца в учреждения, ръководени от Европейската комисия (детски ясли, детски градини, заведения за следучилищни грижи за деца и центрове за дневни грижи). Има множество позиции, които трябва да бъдат запълнени, включително детски медицински сестри, детегледачи и учители в детска градина.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
14/04/2017 00:00
16/05/2017 17:30
23/05/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 074-141027
Обявление за поръчка
14/04/2017 00:00