Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Мерки, насочени към поддържане на подготвителното действие BEST за насърчаване н...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
14/05/2013
Краен срок за получаване на оферти:
02/09/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.2/SER/2013/0020.
Мерки, насочени към поддържане на подготвителното действие BEST за насърчаване на опазването и устойчивото използване на услуги...
Поръчката предвижда създаването на структура/платформа, която ще позволи и улесни споделянето на информация относно наличието на финансиране от различни източници (от ЕК, но също така и от държавите-членки и други потенциални партньори – от международни финансови институции, през неправителствени организации, до предприятия) за проекти, насочени към опазването и устойчивото използване на услуги относно биологичното разнообразие и екосистемите в най-отдалечените региони на ЕС и отвъдморските страни и територии. Тази структура/платформа ще осигури обмен на информация между доставчиците на финансиране и евентуалните изпълнители на проекти, както и ще допринесе за развитието на необходимите механизми за подкрепа, включително профили на регионалните екосистеми.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
14/05/2013 00:00
N/A
02/09/2013 16:00
16/09/2013 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Изграждане и улесняване на интерактивната платформа
Партида 1 – изграждането и улесняването на интерактивната платформа включва следните задачи: сформиране на работен екип за BEST, подпомаган от регионални центрове на знанието, разработване и управление на интерактивен уебсайт, сформиране на управителен съвет и организиране на двугодишни срещи на управителния съвет, създаване на възможности за и улесняване на обмена на информация относно наличието на финансиране, привличане на средства и информационни дейности, както и разработване на стратегии за BEST в тясно сътрудничество с текущи дейности, с местните и регионалните власти и общности и гражданското общество.
Партида 2
Разработване на профили на регионалните екосистеми
Партида 2 – разработването на профили на регионалните екосистеми включва преглед на съществуващите профили на екосистемите на местно или регионално ниво, в най-отдалечените региони на ЕС и отвъдморските страни и територии, както и текуща работа по отношение на профилите на регионалните екосистеми, за да се избегне дублиране на работата и се създадат възможности за взаимодействие със съответните текущи дейности, създаване на профили на регионалните екосистеми с помощта на местните участници, подкрепени от регионални центрове на знанието, които ще бъдат създадени в рамките на партида 1 и в тясно сътрудничество със съществуващите и текущите дейности.Създаването на профили на регионалните екосистеми трябва да се координира ефективно, за да се гарантира общото качество и се създадат възможности за взаимно обучение и обмен на най-добри практики. За оферти, които включват едновременно партида 1 и партида 2, това координиране ще се осъществява от екипа за BEST, сформиран в рамките на партида 1.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 092-155802
Обявление за поръчка
14/05/2013 00:00