Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за развитието на специализирани умения: големи данни, „Интернет на неща...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
19/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
10/07/2017
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2017/007.
Подкрепа за развитието на специализирани умения: големи данни, „Интернет на нещата“ и киберсигурност за МСП.
EASME желае да сключи договор за услуги за изследване, определяне, проектиране, изпитване и проверяване на конкретни мерки за подкрепа на развитието на специализирани умения, свързани с големи данни, „Интернет на нещата“ (IoT) и киберсигурността за МСП в Европа. Договорът за услуги ще се изпълнява с оглед на подпомагането на целите, заложени в програмата за нови умения, по-специално в проекта за секторно сътрудничество в областта на уменията. Специално внимание ще бъде отделено на изграждането на синергии с дейности, произтичащи от коалицията за цифрови умения и работни места, както и на избягването на дублирането на усилия. Работата трябва да се основава на зависещ от търсенето, прагматичен и ориентиран към резултатите подход, с оглед на предлагането на конкретни мерки и решения, включително създаването на инструментариум, насочен към предоставяне на подходящи специализирани решения за МСП. Резултатите от това задание трябва да допринесат за засилването на адаптивността и възможностите на работната сила на МСП за кратък и среден срок.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
19/04/2017 00:00
10/07/2017 23:59
18/07/2017 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 076-146540 Обявление за поръчка 19/04/2017 00:00