Данни на покана за участие в търг

IMPORTANT: In case of any problems with the submission of your electronic tender, please contact the helpdesk in reasonable time. e-Mail: DIGIT-ESUBMISSION-SUPPORT@ec.europa.eu Tel.:+32 (0) 229 71063 (when calling, please mention e-Submission). The support line is open from 8:30 to 12:00 and from 13:00 to 17:30 (Brussels time), on all European Commission working days.
Заглавие:
Предоставяне на оборудване за конференции и мултимедийно оборудване и услуги в E...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
19/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
22/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2017/ICT/9242.
Предоставяне на оборудване за конференции и мултимедийно оборудване и услуги в ECDC.
ECDC търси изпълнител за осигуряване (покупка или наемане), инсталиране, профилактика и поддръжка на цялостно мултимедийно оборудване и свързани услуги, използвани в Оперативния център за извънредни случаи (EOC) и всички конферентни и заседателни зони в текущите и в бъдещите помещения на ECDC. Изпълнителят трябва да може да предостави пълна гама продукти в областта на мултимедийните системи, които включват, но не се ограничават само до, системи за видео конференции, аудио конференции, уеб конференции, проектори, видео стена, цифрови знаци, озвучителни системи, услуги за стрийминг, камери и системи за устен превод. Изпълнителят трябва също така да е в състояние да осигури помощни услуги (персонал на място), за да подпомогне AV специалиста на ECDC, EOC специалистите на ECDC, монтиране на оборудване, подкрепа на място, обучение за персонала на ECDC и поддръжка на оборудването, ако е необходимо.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/04/2017 00:00
22/05/2017 16:00
24/05/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 076-146537
Обявление за поръчка
19/04/2017 00:00