Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Пространствено структуриран помощен инструмент за решения за смесен риболов.
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
06/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
19/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
EASME/EMFF/2017/010.
Пространствено структуриран помощен инструмент за решения за смесен риболов.
EASME желае да сключи договор за услуги с цел разработване на помощен инструмент за решения (научен модел), който ще включва устойчивост за смесен риболов (напр. технически взаимодействия на флота с целеви/нецелеви риболовни зони) с икономически и евентуално социални измерения на риболова в Ирландско море (участък ICES VIIa) и в моретата западно от Шотландия (участъци ICES VIa и VIb). Ключов аспект в неговия замисъл ще бъде включването на заинтересовани лица при разработването на помощния инструмент за решения и създаването на тестови сценарии за управление. При неговото основно приложение този инструмент ще подпомогне осигуряването на многогодишни планове чрез предоставяне на средства за проверка и подобряване на управленските възможности. Помощният инструмент за решения в това проучване може да се основава на помощен инструмент за решения от предишен проект или може да бъде изцяло наново разработен, като осигурява подобен тип анализ и резултати. Услугите, които ще се предоставят, са обяснени по-нататък в тръжните спецификации (раздел 1.4).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
06/05/2017 00:00
19/06/2017 23:59
27/06/2017 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 088-171165 Обявление за поръчка 06/05/2017 00:00