Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Здравни проверки.
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics inLuxembourg (OIL)
Дата на публикация в TED:
04/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
12/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
OIL.06/PO/2017/024.
Здравни проверки.
Целта по тази поръчка е да се проведат здравни проверки и свързани с хигиената одити в сгради, заемани или които предстои да бъдат заемани под отговорността на Службата за инфраструктура и логистика – Люксембург (OIL) във Великото херцогство Люксембург. Тази поръчка се състои от 4 партиди: — партида 1: здравна проверка на качеството на храните, — партида 2: здравна проверка на качеството на водата, — партида 3: проверка относно хигиената в помещенията и оборудването (повърхности), качеството на околния въздух и в услугите по кетъринг, както и качество на пясъка по отношение на здравето, — партида 4: одити по отношение на хигиената.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
04/05/2017 00:00
12/06/2017 16:30
15/06/2017 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Здравни проверки – здравна проверка на качеството на храните Точка I: здравна проверка на качеството на храните, въз основа на определена програма за проверки. Точка II: всякакви допълнителни проверки, които ще се извършват. Точка III: техническа помощ, която ще се предоставя на институциите: помощ по телефона (III.1), помощ, изискваща присъствие на място (III.2), други свързани услуги (III.3).
Партида 2 Здравни проверки – здравна проверка на качеството на водата Точка I: здравна проверка на качеството на водата, въз основа на определена програма за проверки. Точка II: всякакви допълнителни проверки, които ще се извършват. Точка III: техническа помощ, която ще се предоставя на институциите: помощ по телефона (III.1), помощ, изискваща присъствие на място (III.2), други свързани услуги (III.3).
Партида 3 Здравни проверки – проверка относно хигиената в помещенията и оборудването (повърхности), качеството на околния въздух и в... Точка I: проверка, въз основа на определена програма за проверки, относно хигиената в помещенията и оборудването (повърхности), качеството на околния въздух и в услугите по кетъринг, както и качество на пясъка по отношение на здравето. Точка II: всякакви допълнителни проверки, които ще се извършват. Точка III: техническа помощ, която ще се предоставя на институциите: помощ по телефона (III.1), помощ, изискваща присъствие на място (III.2), други свързани услуги (III.3).
Партида 4 Одити по отношение на хигиената. Удостоверяване дали хигиенният план е бил приложен в кетъринг услугите, изготвяне на одитни доклади заедно с препоръки и планове за действие, мониторинг на плановете за действие и наблюдения от предишни одити.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 086-167188 Обявление за поръчка 04/05/2017 00:00