Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Покана за участие в търг за множество услуги.
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
29/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
20/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
LZ-1312.
Покана за участие в търг за множество услуги.
Предоставяне на множество услуги, основно в следните области: — корпоративен/официален кетъринг и портиерски услуги, — „помощно звено за управление на съоръжения“, телефонна централа и управление на доставка на канцеларски материали (ведомствен магазин), — общо почистване и поддържане на зелени площи (външни и вътрешни).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
29/04/2017 00:00
20/06/2017 23:59
22/06/2017 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 084-162452 Обявление за поръчка 29/04/2017 00:00