Данни на покана за участие в търг

Following the new release of the eSubmission application the instructions for eSubmission have been updated in the following sections of the procurement documents: o Annex to the Invitation to tender on e-Submission application o Section 4 of the Tender Specifications o Annex 6.7 to the Tender Specifications.
Заглавие:
Технически секретариат за групата от нотифицирани органи съгласно Регламента за ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
13/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
04/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
610/PP/GRO/IMA/17/1135/9698.
Технически секретариат за групата от нотифицирани органи съгласно Регламента за строителните продукти (Регламент (EС) № 305/2011 на...
Техническият секретариат на групата от нотифицирани органи по Регламента за строителните продукти (CPR) работи в тясно сътрудничество със службите на Комисията, с председателя на групата от нотифицирани органи (CPR) по Регламента за строителните продукти (GNB) и, където е уместно, с административния секретар на нотифицираните органи, одобрен съгласно някоя от директивите относно нови подходи. Неговите задачи основно се състоят в подпомагане на председателя на ГНО в изпълнението на неговите функции, подготвяне на заседания на консултативната група, съвместно съставяне на технически работни документи и писане на заключения и протоколи от заседанията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Най-икономично
Условия за участие
Вж. тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/06/2017 00:00
04/09/2017 16:00
06/09/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 111-222628
Обявление за поръчка
13/06/2017 00:00