Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа помощ в областта на хармонизираните стандарти.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
31/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
16/10/2017
Статус:
Затворена
Информация
642/PP/GRO/IMA/17/1134/10421.
Техническа помощ в областта на хармонизираните стандарти.
Целта на поръчката за услуги е да се предостави техническа помощ на Комисията чрез ръководене на групата от консултанти в областта на хармонизираните стандарти („HAS консултанти“), които ще бъдат избрани след 1 или няколко открити покани, стартирани от възлагащия орган. Поръчката ще обхваща техническата помощ по искане на Комисията за европейска стандартизация, когато исканите стандарти или части от тях могат да бъдат включени чрез позоваване на актове на Съюза и когато тези стандарти и части от тях могат да имат правно действие. Тя обхваща по-конкретно техническа помощ по законодателството на Съюза за хармонизиране на продуктите (т.е. законодателството за „нова законодателна рамка/нов подход“), но не се ограничава до това.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
31/08/2017 00:00
16/10/2017 16:00
18/10/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 166-341080
Обявление за поръчка
31/08/2017 00:00