Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на офис обзавеждане за Европейската служба за подкрепа в областта на уб...
Възлагащ орган:
European Asylum Support Office (EASO)
Дата на публикация в TED:
21/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
02/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2016/464.
Доставка на офис обзавеждане за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.
EASO възнамерява да сключи единичен рамков договор за доставка за осигуряване на обзавеждане. Рамковият договор за доставка ще бъде разделен на 3 партиди: партида 1 – осигуряване на офис обзавеждане в Малта, партида 2 – осигуряване на офис обзавеждане в Гърция, партида 3 – осигуряване на офис обзавеждане в Италия и евентуално на други места, където EASO може да създаде горещи точки, центрове и офиси.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
21/04/2017 00:00
02/06/2017 23:59
09/06/2017 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Доставка на офис обзавеждане за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, партида 1 Малта
Открита покана за участие в търг за доставка на офис обзавеждане за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, партида 1 Малта.
Партида 2
Доставка на офис обзавеждане за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището в Гърция, партида 2
Открита покана за участие в търг за доставка на офис обзавеждане за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището в Гърция, партида 2.
Партида 3
Доставка на офис обзавеждане за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището в Италия, партида 3
Открита покана за участие в търг за доставка на офис обзавеждане за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището в Италия, партида 3.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 078-150077
Обявление за поръчка
21/04/2017 00:00