Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Въвеждане на схема на ЕС за търговия с емисии (EU ETS): анализ на националните р...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
21/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
08/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.C.2/SER/2017/0005.
Въвеждане на схема на ЕС за търговия с емисии (EU ETS): анализ на националните реакции по отношение на член 21 от Директивата за...
Подкрепа за ГД „Действия по климата“ при поддържането на ефективно изпълнение на член 21 от Директивата за схемата на ЕС за търговия с емисии. Особено внимание се изисква при прегледа на националните доклади по член 21, които се подават ежегодно от 28-те държавите-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, във връзка с прилагането от тяхна страна на изискванията на директивата. Планирано е услугата да обхване националните доклади, подадени през 2017 и 2018 г. Основният резултат всяка година ще бъде подробен технически преглед на националните доклади. Услугата ще представи също и допълнителни проверки на качеството на националните изявления и препоръка за необходими подобрения.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
21/04/2017 00:00
08/06/2017 16:00
20/06/2017 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 078-150092
Обявление за поръчка
21/04/2017 00:00