Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Херинга в участъци 6.a, 7.b и 7.c: научна оценка на идентичността на южните и се...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
18/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
28/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
EASME/EMFF/2017/013.
Херинга в участъци 6.a, 7.b и 7.c: научна оценка на идентичността на южните и северните запаси чрез генетичен и морфометричен анализ.
EASME желае да сключи договор за услуги за оценка на идентичността на запасите от херинга в участъци 6.a, 7.b и 7.c на ICES чрез генетичен анализ, с цел разработване на генетични профили на северните запаси (участък 6.а север на ICES) и южните запаси (участъци 6.a юг, 7.b и 7.c на ICES), които могат да се използват в бъдеще за разграничаване на 2 запаса дори по време на смесване, като например през летните акустични изследвания. Общата цел на настоящото проучване да се допринесе за постигането на оценка на максималния устойчив улов и за разработването на планове за възстановяване и управление на запасите от херинга в участъци 6.a, 7.b и 7.c на ICES. Счита се, че херингата в тази зона се състои от 2 отделни запаса, но поради неизвестните количества на смесване извън съответните периоди на хвърляне на хайвера не е било възможно да се определят отделните съвети за улов.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
18/05/2017 00:00
28/06/2017 23:59
05/07/2017 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 095-185910
Обявление за поръчка
18/05/2017 00:00