Данни на покана за участие в търг

Due to the phase-out of Java Browser Plugin technology on the most recent internet browsers you might encounter issues while submitting a tender with e-Submission as your local IT environment might not allow you to complete the workflow. The e-Submission team is working to solve permanently the problems. It is of high importance to TEST if e-Submission works in your IT environment and to submit your tender at least ONE DAY BEFORE THE DEADLINE in order to avoid the risk of submitting it late.
Заглавие:
Поръчка за услуги за осигуряване на проучване относно „подривни технологии: от г...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
04/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
08/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
17.ESI.OP.085.
Поръчка за услуги за осигуряване на проучване относно „подривни технологии: от гражданство до отбрана, как наноелектрониката и...
Тази покана за участие в търг има за цел възлагането на пряка поръчка за услуги за проучване, насочено към технологии с подривни компоненти за бъдещи приложения в отбраната, които са приоритет за EDA.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/05/2017 00:00
08/06/2017 17:00
09/06/2017 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 086-167177
Обявление за поръчка
04/05/2017 00:00