Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Помощ за изпълнението на прегледите на качеството на процесите и продуктите на Е...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
22/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
11/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/D/2017/016.
Помощ за изпълнението на прегледите на качеството на процесите и продуктите на Евростат.
Задачите обхващат работа по изпълнението на прегледи на качеството на нивото на процесите и продуктите на Евростат. Тя обхваща части от или целия преглед на качеството на ниво процеси, както и помощ за подпроцесите от хоризонтално естество на прегледите на качеството.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
22/06/2017 00:00
11/09/2017 16:30
25/09/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 118-236107 Обявление за поръчка 22/06/2017 00:00