Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Мобилни телефонни услуги.
Възлагащ орган:
EUROJUST
Дата на публикация в TED:
18/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
19/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
2017/EJ/03/PO.
Мобилни телефонни услуги.
Обхватът на тази покана за участие в търг е предоставяне на услуги за мобилна телекомуникация и свързани услуги, като например предоставяне на продукти за мобилна телекомуникация и други свързани услуги. Обхватът на поръчката обхваща следните области: — мобилни телефонни услуги: повиквания (включително гласови, гласова поща и конферентни разговори), допълнителни услуги (включително пренасочване и прехвърляне на повиквания) и съобщения и мултимедийни услуги (включително SMS, EMS и MMS), — мобилни интернет услуги: интернет достъп, електронна поща през интернет и интернет телефония.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
18/05/2017 00:00
19/06/2017 16:00
29/06/2017 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 095-185911
Обявление за поръчка
18/05/2017 00:00