Данни на покана за участие в търг

It is highly recommended to test the e-Submission application in advance (several days before the deadline for submission) in order to familiarise you with the system and to test whether your workstation configuration is working correctly with the e-Submission environment. Please see the e-Submission application testing to be done in advance (point 1.1 in Annex VII). IMPORTANT: In case of any problems with the submission of your electronic tender, please contact the helpdesk in reasonable time.
Заглавие:
Осигуряване на услуги за Европейския център за профилактика и контрол върху забо...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
10/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
08/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2017/OCS/9255.
Осигуряване на услуги за Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за координиране и организиране...
Осигуряване на услуги за Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за координиране и организиране на научна конференция Escaide.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/05/2017 00:00
08/06/2017 16:00
12/06/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 089-173689
Обявление за поръчка
10/05/2017 00:00