Данни на покана за участие в търг

IMPORTANT: In case of any problems with the submission of your electronic tender, please contact the helpdesk in reasonable time. e-Mail: DIGIT-ESUBMISSION-SUPPORT@ec.europa.eu Tel.:+32 (0) 229 71063 (when calling, please mention e-Submission). The support line is open from 8:30 to 12:00 and from 13:00 to 17:30 (Brussels time), on all European Commission working days.
Заглавие:
Пилотен проект за сентинелно наблюдение на инфекции, предавани по полов път (ИПП...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
13/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
13/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2017/OCS/7433.
Пилотен проект за сентинелно наблюдение на инфекции, предавани по полов път (ИППП).
Общата цел на този проект е да се проучи приложимостта на сентинелното наблюдение за инфекции, предавани по полов път в Европейския съюз, с цел да се съберат сравними, висококачествени данни за ИППП чрез пилотен проект в избрани градове в държавите-членки на ЕС/ЕИП.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/05/2017 00:00
13/06/2017 16:00
15/06/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 092-181207
Обявление за поръчка
13/05/2017 00:00