Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Ежедневни услуги за медиен мониторинг и анализ, Нидерландия.
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
26/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
01/08/2017
Статус:
Затворена
Информация
COMM/DG/AWD/2017/161.
Ежедневни услуги за медиен мониторинг и анализ, Нидерландия.
Целта е да се предостави своевременно, актуално изложение на ежедневната информация, под формата на прегледи на пресата, по отношение на начина, по който темите, отнасящи се до Европейския парламент и до Европейския съюз, са представени в медиите. Генерална дирекция за комуникации на Европейския парламент се стреми да гарантира, че има възможно най-добрите знания за покритието на медиите в ЕС по теми, свързани с Европейския съюз, Европейския парламент и дейностите на своя председател и членовете Европейския парламент. Анализът на медиите ще помогне в крайна сметка на ЕП да представя по-добре политиките на ЕС на гражданите на ЕС и на специфични целеви аудитории. За да постигне това, ЕП разчита отчасти на външни експертни познания и помощ. Услугите ще бъдат предоставени от външен екип, чрез глобалната платформа за медиен мониторинг и анализ на Европейския парламент (наричан оттук нататък EPMM) директно до получателите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
26/05/2017 00:00
01/08/2017 17:00
17/08/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 100-197643
Обявление за поръчка
26/05/2017 00:00