Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на електричество за Съвместния изследователски център в Геел (JRC Геел)...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
18/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
31/08/2017
Статус:
Затворена
Информация
JRC/GEE/2017/R.5/0073/OC.
Доставка на електричество за Съвместния изследователски център в Геел (JRC Геел).
JRC Геел възнамерява да сключи договор с доставчик на електроенергия за доставката на електричество до обекта (EAN 541448860010904330). Входящото напрежение е 15 kV, а максималната мощност 3 500 kVA. Поръчката ще има фиксирана продължителност от 3 години. 100 % от доставената електроенергия трябва да идва от възобновяеми ресурси и/или високоефективно комбинирано производство на енергия, както е определено в Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и съответно Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
18/07/2017 00:00
31/08/2017 23:59
04/09/2017 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 135-275947
Обявление за поръчка
18/07/2017 00:00