Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на временни услуги за ЕОБХ.
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
18/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
03/07/2017
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/HUCAP/2017/01.
Осигуряване на временни услуги за ЕОБХ.
Наред с другото, целите на поръчката, в резултат на настоящата процедура, са следните: — предоставяне на временни услуги за Европейския орган за безопасност на храните, — избиране на 1 или повече междинни агенции.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/05/2017 00:00
03/07/2017 14:30
10/07/2017 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 113-226993
Поправка
15/06/2017 00:00
2017/S 095-185908
Обявление за поръчка
18/05/2017 00:00