Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа оценка на системата EURDEP.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
30/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
29/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
ENER/D3/2017-149.
Техническа оценка на системата EURDEP.
Целта на този проект е да се оцени настоящата техническа база на системата EURDEP (Европейска платформа за обмен на радиологични данни) в светлината на нейното скорошно разширяване и развиването на ИТ технологиите. По-конкретно, проектът трябва да направи оценка на мерките, които са направени в организациите, които предоставят хостинга на сървърите на EURDEP (Съвместен изследователски център, ГД „Енергетика“). Проектът трябва да оцени надеждността на мерките за обмен на данни, да извърши оценка на риска и симулация с висока степен на търсене, както и да очертае на нуждите за развитие за следващите 10 години на дейността.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
30/05/2017 00:00
29/06/2017 23:59
06/07/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 102-203753
Обявление за поръчка
30/05/2017 00:00