Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по мониторинг и анализ на медиите за Хърватия.
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
30/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
19/07/2017
Статус:
Затворена
Информация
COMM/DG/AWD/2017/474.
Услуги по мониторинг и анализ на медиите за Хърватия.
Европейският парламент стартира тази процедура с цел възлагане на рамков договор за ежедневен мониторинг на печатната преса (национална/регионална), аудиовизуалните медии (радио, телевизия) и основните онлайн (Интернет) медии. Целта е да се предостави своевременно, актуално изложение на ежедневната информация, под формата на прегледи на пресата, по отношение на начина, по който темите, отнасящи се до Европейския парламент и до Европейския съюз, са представени в медиите. Генерална дирекция за комуникации на Европейския парламент се стреми да гарантира, че има възможно най-добрите знания за покритието на медиите в ЕС по теми, свързани с Европейския съюз, Европейския парламент и дейностите на неговия председател и членовете на Европейския парламент. Анализът на медиите ще помогне в крайна сметка на ЕП да представя по-добре политиките на ЕС на гражданите на ЕС и на специфични целеви аудитории.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
30/05/2017 00:00
19/07/2017 16:00
26/07/2017 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 102-203756
Обявление за поръчка
30/05/2017 00:00