Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по мониторинг и анализ на медиите за Кипър.
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
25/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
21/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
COMM/DG/AWD/2017/412/EPCY 23/2017.
Услуги по мониторинг и анализ на медиите за Кипър.
Ежедневен мониторинг на печатната преса (национална/регионална), на аудиовизуалните медии (радио, телевизия) и на основните онлайн (Интернет) медии. Целта на тази поръчка е да се предостави своевременно, актуално изложение на ежедневната информация, под формата на прегледи на пресата, по отношение на начина, по който темите, отнасящи се до Европейския парламент и до Европейския съюз, са представени в медиите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
25/07/2017 00:00
N/A
N/A
21/09/2017 17:00
28/09/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 140-286835 Обявление за поръчка 25/07/2017 00:00