Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подготовка и изпълнение на 4-тото проучване сред европейските дружества (ECS).
Възлагащ орган:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Дата на публикация в TED:
20/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
N/A
Статус:
Отвори
Информация
161016/4301.
Подготовка и изпълнение на 4-тото проучване сред европейските дружества (ECS).
Предметът на тази процедура по възлагане на обществена поръчка е подготовката и изпълнението на 4-тото проучване сред европейските дружества във всички държави-членки в Европейския съюз (ЕС). Това е обща обществена поръчка на Eurofound и Cedefop, които решиха не само да обединят ресурси и експертни познания на този етап, но също и на етап изпълнение на поръчката.
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Отвори
Проверен
Важни събития
20/05/2017 00:00
N/A
16/06/2017 17:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Проучване за компютърно подпомогнато провеждане на уеб интервюта (CAWI), подкрепено чрез осъществяване на контакт по телефона и...
За партида 1 от изпълнителя ще се изисква да администрира както управлението, така и представителните интервюта сред служителите с помощта на компютърно подпомогнато провеждане на уеб интервюта (CAWI). Отсяването на респондентите трябва да бъде извършено с помощта на компютърно подпомогнато провеждане на уеб интервюта (CATI).
Партида 2
Проучване за компютърно подпомогнато провеждане на уеб интервюта (CAWI), подкрепено чрез осъществяване на контакт по телефона и...
За партида 2 от изпълнителя ще се изисква да осъществи всички етапи на проучването чрез CATI.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 101-200015
Поправка
27/05/2017 00:00
2017/S 097-190767
Обявление за поръчка
20/05/2017 00:00