Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно очертаване на развитието на международния пазар на въглерод.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
23/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
05/07/2017
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.B.3/ETU/2017/0006.
Проучване относно очертаване на развитието на международния пазар на въглерод.
Целта на настоящото проучване да се набележи/набележат възможния/възможните сценарий/сценарии за развитието на световния пазар на въглерод в периода 2020–2030 г. в светлината на Парижкото споразумение и по-специално член 6 в него. По-конкретно това проучване е за: 1. определяне на съществуващите и планираните въглеродни единици/компенсационни кредити, включително (доброволни) компенсационни програми по света; 2. оценка на въглеродните единици/компенсационните кредити, определени в задача 1, по отношение на смекчаването на последиците от изменението на климата; и 3. разработване и оценка на различни възможности за трансфер, отчитане и проследяване на международно прехвърлени резултати от смекчаването на последиците по член 6 на Парижкото споразумение.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
23/05/2017 00:00
27/06/2017 16:30
28/06/2017 00:00
05/07/2017 16:00
19/07/2017 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 098-192935 Обявление за поръчка 23/05/2017 00:00