Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проследяване на резултати от научни изследвания.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Дата на публикация в TED:
01/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
11/08/2017
Статус:
Затворена
Информация
2017/RTD/J5/OP/PP-05381-2017/TRR.
Проследяване на резултати от научни изследвания.
Комисията желае да сключи договор за проектиране на методологии и разработване на нови средства за проследяване на резултатите от научни изследвания, които настъпват след приключването на договорния период на проекти, финансирани от ЕС, като по този начин обогати и допълни своите съществуващи хранилища с резултати от проекти. За да бъде постигната тази цел, Комисията желае да възложи следните задачи: 1. проектиране за методология за проследяване на резултати от научни изследвания; 2. създаване на хранилище на източници на данни и събиране на данни; 3. анализ на и докладване относно събраните данни; 4. обучение за персонала на Комисията. Обхватът е портфолио от проекти, финансирани в рамките на специфична програма „Сътрудничество“ по РП7.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
01/06/2017 00:00
11/08/2017 23:59
24/08/2017 09:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 104-206879
Обявление за поръчка
01/06/2017 00:00