Данни на покана за участие в търг

Please note that a corrigendum to the tender specifications and to the invitation to tender has been published.
Заглавие:
Проучване относно подобряване на познанията относно незаконната търговия с култу...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Дата на публикация в TED:
14/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
26/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
EAC/06/2017.
Проучване относно подобряване на познанията относно незаконната търговия с културни ценности в ЕС и новите технологии за борба...
Общата цел на този проект е да се окаже подкрепа на политиците и изпълнителните органи при техните дейности, насочени към незаконна търговия с културни ценности. Проучването ще допринесе за разбирането на трансграничния характер на незаконната търговия с културни ценности и ще предостави преглед на съществуващите нови технологични инструменти, които могат да бъдат използвани за борба срещу това престъпление.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2526
Най-икономично
Условия за участие
Вж. раздел 4.4. критерии за подбор от тръжните спецификации на покана за участие в търг № EAC/06/2017.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/06/2017 00:00
26/09/2017 12:00
28/09/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 112-224715
Обявление за поръчка
14/06/2017 00:00