Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проект за секторно сътрудничество относно умения: представяне на кариери в секто...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Дата на публикация в TED:
31/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
12/07/2017
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2017/009.
Проект за секторно сътрудничество относно умения: представяне на кариери в сектора за производство на текстил/облекла/кожени...
EASME желае да сключи договор за услуги за организиране и осъществяване на рекламна кампания и кампания за повишаване на осведомеността в сектора за производство на текстил/облекла/кожени изделия/обувки. Общата цел на този търг е да стимулира заетостта и възможността за работа и да преодолее пропуските, недостига и несъответствията между предлагането и търсенето на умения сектора за производство на текстил/облекла/кожени изделия/обувки (TCLF). Специфичната цел на този търг е привличане на лица, които са на етапа на избиране на следване, бъдещите висшисти и безработни лица, да започнат кариера в областта на туризма, особено чрез идентифициране на видни примери за възможности за работа и конкретни действия, насочени както към традиционни занаятчийски умения, така и към нововъзникващи умения, като например цифрови умения и междусекторни иновационни умения за техническо/инженерно сливане.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
31/05/2017 00:00
12/07/2017 23:59
17/07/2017 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 116-232909
Поправка
20/06/2017 00:00
2017/S 103-204820
Обявление за поръчка
31/05/2017 00:00