Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултантски услуги за транспортния сектор.
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
26/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
17/11/2017
Статус:
Затворена
Информация
PC-1394.
Консултантски услуги за транспортния сектор.
ЕИБ стартира покана за участие в търг (ограничена процедура) с цел сключване на рамкови споразумения с доставчици на услуги в транспортния сектор в своите държави на осъществяване на дейност, за да осигури подкрепа на дирекция „Проекти“ на Банката (в частност на Отдела по мобилност). Определените доставчици на услуги ще бъдат използвани с цел да предложат своите независими мнения по въпроси, свързани с някой от следните транспортни сектори: пътен, релсов и градски транспорт, въздушен и воден транспорт.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
26/05/2017 00:00
17/11/2017 23:59
26/06/2017 23:59
N/A
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 116-232934 Поправка 20/06/2017 00:00
2017/S 100-197637 Обявление за поръчка 26/05/2017 00:00