Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно „Опис на съдебната практика в сферата на електронните комуника...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
31/12/2013
Краен срок за получаване на оферти:
13/09/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2013/0018.
Проучване относно „Опис на съдебната практика в сферата на електронните комуникации“ – SMART 2013/0018.
Проучването ще трябва да разработи концепции за и да направи оценка на приложимостта и цената на изграждането и поддържането на (многоезична) база данни за национални решения по обжалване, както и нейното управление, включително езикови проблеми, чрез възлагане на външни изпълнители на нейната експлоатация (включително нейното изграждане и поддръжка). По-специално следва да се проучи и да се подкрепи с данни търсенето на такава база данни. Такава база данни ще трябва да бъде многоезична и следва да осигури удобен за потребителя достъп чрез ключови думи (и достъп чрез членове от регулаторната рамка) до информация на английски език, както и на езика на решението. Тя ще включва решения по обжалване (всички инстанции) срещу решенията на националните регулаторни органи. Трябва да бъдат достъпни пълният текст на решението и кратко описание на английски език. Описанието трябва да включва най-малко правното основание на решението и основните мотиви на съда. Базата данни следва да осигури също съпоставими статистически данни за предмета на жалбите, броя им, продължителността на производството по обжалване и съотношението резултат/успех.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
31/12/2013 04:01
N/A
13/09/2013 16:00
30/09/2013 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 252-441275
Обявление за поръчка
31/12/2013 04:01
2013/S 134-231217
Обявление за поръчка
12/07/2013 00:00