Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Помощни услуги за изпълнението на политикa относно достъпа и подялбата на ползит...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
02/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
17/07/2017
Статус:
Затворена
Информация
ENV.F.3/SER/2017/0006.
Помощни услуги за изпълнението на политикa относно достъпа и подялбата на ползите (ABS) в ЕС, в частност Регламента на ЕС относно...
Предоставяне на подкрепа за Европейската комисия при осъществяването на политика относно достъпа и подялбата на ползите (ABS) в ЕС, по-специално Регламента на ЕС относно достъпа и подялбата на ползите (Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16.4.2014 г. относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза) и при изпълнението на специфичните задачи, изисквани от Комисията и държавите-членки на ЕС по регламента, чрез например подготовка на доклади, компилиране и анализ на данни, мониторинг на мерки за осъществяване и прилагане, мониторинг на тенденции при разработването на международни политики относно ABS и относно използването на генетични ресурси в ЕС, информиране на обществеността и участие в срещи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
02/06/2017 00:00
17/07/2017 16:00
28/07/2017 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 105-209039
Обявление за поръчка
02/06/2017 00:00