Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
„Техническа подкрепа за преразглеждането на критериите за екомаркировка на ЕС“: ...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
03/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
21/08/2017
Статус:
Затворена
Информация
JRC/SVQ/2017/B.5/0020/OC.
„Техническа подкрепа за преразглеждането на критериите за екомаркировка на ЕС“: партида 1: „Продукти за твърди настилки и...
Целта на поръчката е да подпомогне JRC Севиля със специфични за продуктите експертни познания и възможности за оценка на жизнения цикъл, които подкрепят преразглеждането на съществуващите критерии за екомаркировка на ЕС, както бе установено в Решението на Комисията от 9.7.2009 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на твърди настилки и облицовки (2009/607/ЕО), Решение на Комисията от 2.5.2014 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС по отношение на изделия от преработена хартия (2014/256/ЕС) и Решение на Комисията от 16.8.2012 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС по отношение на печатни изделия (2012/481/ЕС) за продуктовата група, която се разглежда.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
03/06/2017 00:00
21/08/2017 23:59
29/08/2017 12:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Продукти за твърди настилки и облицовки
„Техническа подкрепа за преразглеждането на критериите за екомаркировка на ЕС“: партида 1: „Продукти за твърди настилки и облицовки“; партида 2: „Изделия от преработена хартия“; партида 3: „Печатни изделия“.
Партида 2
Изделия от преработена хартия
„Техническа подкрепа за преразглеждането на критериите за екомаркировка на ЕС“: партида 1: „Продукти за твърди настилки и облицовки“; партида 2: „Изделия от преработена хартия“; партида 3: „Печатни изделия“.
Партида 3
Печатни изделия
„Техническа подкрепа за преразглеждането на критериите за екомаркировка на ЕС“: партида 1: „Продукти за твърди настилки и облицовки“; партида 2: „Изделия от преработена хартия“; партида 3: „Печатни изделия“.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 115-230960
Поправка
17/06/2017 00:00
2017/S 106-211423
Обявление за поръчка
03/06/2017 00:00