Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Повторно залесяване 2017–2020 г.
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
20/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
27/07/2017
Статус:
Затворена
Информация
AO/009/17.
Повторно залесяване 2017–2020 г.
Целта на тази покана за участие в търг е да се предоставят услуги в областта на дейности (например повторно залесяване) за компенсиране на емисиите от CO2.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/06/2017 00:00
N/A
N/A
27/07/2017 13:00
31/07/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 119-238712 Поправка 24/06/2017 00:00
2017/S 116-232910 Обявление за поръчка 20/06/2017 00:00