Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги за подкрепа на шестия национален доклад на ЕС пред Конвенцията...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
08/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
03/08/2017
Статус:
Затворена
Информация
ENV.D.2/SER/2017/0008.
Поръчка за услуги за подкрепа на шестия национален доклад на ЕС пред Конвенцията за биологично разнообразие и последващи...
Техническа подкрепа за Комисията за проследяване на напредъка на ниво ЕС спрямо глобалните Цели от Аичи и свързаните цели на ЕС за биоразнообразието до 2020 г.; за разработването на 6-я национален доклад на ЕС относно глобалния Стратегически план за биоразнообразието за периода 2011–2020 г., както и за провеждане на обсъждания със заинтересованите лица относно последващите действия. Анализът ще използва данни, показатели и оценки от редица източници, включително Европейската агенция за околната среда, Съвместния изследователски център, ГД „Научни изследвания и иновации“ и Евростат, както и други източници според случая. Изпълнителят ще подпомогне Комисията при планирането и осъществяването, както и при изготвянето и анализирането на резултатите от консултациите със заинтересованите страни относно изпълнението и относно на глобалната програма след 2020 г. Данните и анализът, разработени в контекста на тази поръчка, може също така да подхранят по-нататъшното съставяне на доклади от Комисията. Ще бъдат осигурени подходящи връзки с потенциално значими процеси за докладване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
08/06/2017 00:00
03/08/2017 16:00
21/08/2017 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 108-216375
Обявление за поръчка
08/06/2017 00:00