Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Академична мрежа за извършване на изследователски услуги по въпроси, свързани с ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Дата на публикация в TED:
15/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
28/08/2017
Статус:
Затворена
Информация
JUST/2016/RCIT/PR/RIGH/0078.
Академична мрежа за извършване на изследователски услуги по въпроси, свързани с правата за гражданство на Съюза и свързаните...
Целта на тази поръчка е да се изгради мрежа от академици („Мрежата“), натоварена със задачата да предостави на Комисията независими консултации и проучвания относно гражданството на Европейския съюз и правата, свързани с него, включително тяхното прилагане в държавите-членки. Основната цел е да се предоставят конкретни експертни познания от гледна точка на доклада за гражданството на Комисията на ЕС за 2019 г. и европейските избори през 2019 г.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/07/2017 00:00
28/08/2017 12:00
31/08/2017 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 134-273618 Обявление за поръчка 15/07/2017 00:00