Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно добри практики в областта на обществените поръчки за ИКТ, осно...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
01/01/2014
Краен срок за получаване на оферти:
16/08/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2013/0048
Проучване относно добри практики в областта на обществените поръчки за ИКТ, основани на стандарти, насочени към повишаване на...
Много публични органи са ограничени в своите ИКТ системи, тъй като когато даден публичен орган трябва да възложи нова обществена поръчка за ИКТ система едва малък брой доставчици (понякога само 1) могат да предложат това, което се изисква. По-успешното използване на стандарти ще намали ограничеността и следователно ще увеличи конкуренцията. Ето защо Европейската комисия разработи ръководство „Елементи на добри практики“ за възлагане на обществени поръчки в областта на ИКТ, базирани на стандарти , в контекста на действие 23 от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа. Целта на настоящото проучване е подкрепа за Европейската комисия при разпространението на ръководството, организиране на срещи със заинтересованите страни, които са заинтересовани от ръководството, както и споделяне на най-добрите практики по прилагането на ръководството.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
01/01/2014 04:01
N/A
16/08/2013 16:00
26/08/2013 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 008-008740
Поправка
11/01/2014 00:00
2014/S 001-000018
Обявление за поръчка
01/01/2014 04:01
2013/S 109-185529
Обявление за поръчка
07/06/2013 00:00