Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Запазване и ангажиране на места в оторизирани и/или одобрени ясли в Брюксел (същ...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
14/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
18/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
OIB.O2/PO/2017/033/770.
Запазване и ангажиране на места в оторизирани и/или одобрени ясли в Брюксел (съществуващи или които ще бъдат създадени).
Запазване и ангажиране на места в детски ясли за децата на персонала на институциите на ЕС в обекти, които съществуват или предстои да бъдат създадени в краткосрочен план и са оторизирани и/или одобрени от компетентните белгийски органи, т.е. Kind & Gezin или Службата по ражданията и децата (Office de la Naissance et de l'Enfance – ONE).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
14/07/2017 00:00
18/09/2017 17:30
25/09/2017 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Централни детски ясли (в рамките на радиус от 1 km от кръгово кръстовище Schuman)
Поръчката обхваща места в детски ясли, които съществуват или предстои да бъдат установени и които са оторизирани и/или одобрени в съответствие с действащото национално законодателство, предоставящи цялостна структура (поне 24 места за всяка детска ясла за Комисията) в рамките на радиус от 1 km от кръгово кръстовище Schuman.
Партида 2
Детски ясли по пътя за или от работа (в рамките на радиус от 1 до 2,5 km от кръгово кръстовище Schuman)
Поръчката обхваща места в детски ясли, които съществуват или предстои да бъдат установени и които са оторизирани и/или одобрени в съответствие с действащото национално законодателство, предоставящи цялостна структура (поне 24 места за всяка детска ясла за Комисията) в рамките на радиус от 1 до 2,5 km от кръгово кръстовище Schuman.
Партида 3
Брюксел (в близост до Rue de Genève 2, 1140 Evere)
Поръчката обхваща места в детски ясли, които съществуват или предстои да бъдат установени и които са оторизирани и/или одобрени в съответствие с действащото национално законодателство, предоставящи цялостна структура (поне 24 места за всяка детска ясла за Комисията) в рамките на радиус от 1,2 km от Rue Genève 2, 1140 Evere.
Партида 4
Европейско училище Ixelles/Beaulieu
Поръчката обхваща места в детски ясли, които съществуват или предстои да бъдат установени и които са оторизирани и/или одобрени в съответствие с действащото национално законодателство, предоставящи цялостна структура (поне 24 места за всяка детска ясла за Комисията) в рамките на радиус от 1,2 km от Boulevard du Triomphe 135, 1050 Brussels.
Партида 5
Европейско училище Laeken
Поръчката обхваща места в детски ясли, които съществуват или предстои да бъдат установени и които са оторизирани и/или одобрени в съответствие с действащото национално законодателство, предоставящи цялостна структура (поне 24 места за всяка детска ясла за Комисията) в рамките на радиус от 1 km от Drève Sainte-Anne 86, 1020 Brussels.
Партида 6
Европейско училище Woluwe
Поръчката обхваща места в детски ясли, които съществуват или предстои да бъдат установени и които са оторизирани и/или одобрени в съответствие с действащото национално законодателство, предоставящи цялостна структура (поне 24 места за всяка детска ясла за Комисията) в рамките на радиус от 1 km от Avenue Oscar Jespers 75, 1200 Brussels.
Партида 7
Европейско училище Berkendael
Поръчката обхваща места в детски ясли, които съществуват или предстои да бъдат установени и които са оторизирани и/или одобрени в съответствие с действащото национално законодателство, предоставящи цялостна структура (поне 24 места за всяка детска ясла за Комисията) в рамките на радиус от 1 km от Rue Berkendael 70, 1190 Brussels.
Партида 8
Европейско училище Uccle
Поръчката обхваща места в детски ясли, които съществуват или предстои да бъдат установени и които са оторизирани и/или одобрени в съответствие с действащото национално законодателство, предоставящи цялостна структура (поне 24 места за всяка детска ясла за Комисията) в рамките на радиус от 1 km от Avenue du Vert Chasseur 46, 1180 Brussels.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 160-329613
Поправка
23/08/2017 00:00
2017/S 133-271344
Обявление за поръчка
14/07/2017 00:00