Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на ЕС относно въпроси, свързани с транспорт и мобилност.
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
14/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
31/07/2017
Статус:
Затворена
Информация
JRC/SVQ/2017/C.6/0033/OC.
Проучване на ЕС относно въпроси, свързани с транспорт и мобилност.
Целта на този проект е да се извърши проучване с помощта на въпросник на ниво ЕС, насочено към редица конкретни въпроси, които да помогнат за получаване на задълбочен поглед върху моделите за мобилност на гражданите на ЕС с акцент върху мултимодалността.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
14/06/2017 00:00
31/07/2017 23:59
07/08/2017 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 112-224713
Обявление за поръчка
14/06/2017 00:00