Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за биогеографския процес по Натура 2000.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
14/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
07/08/2017
Статус:
Затворена
Информация
ENV.D.3/SER/2017/0010.
Подкрепа за биогеографския процес по Натура 2000.
Общата цел на тази поръчка е да се предостави подкрепа на Комисията във връзка с прилагането и по-нататъшното развитие на биогеографския процес по Натура 2000 (вж.: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/seminars_en.htm), включително по-конкретно организацията на срещите на управителния комитет и семинари относно Натура 2000, осъществяване на биогеографската мрежова програма по Натура 2000, изготвяне на научна основна информация във връзка с процеса и поддръжка на уеб базираната комуникационна платформа по Натура 2000 (вж.: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
14/06/2017 00:00
28/07/2017 16:30
31/07/2017 00:00
07/08/2017 16:00
22/08/2017 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 112-224717 Обявление за поръчка 14/06/2017 00:00