Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Управление на помощно звено на ЕС за подпомагане на схемата на ЕС за управление ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
14/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
07/08/2017
Статус:
Затворена
Информация
ENV.B.1./SER/2017/0011.
Управление на помощно звено на ЕС за подпомагане на схемата на ЕС за управление по околна среда и одит (EMAS).
ГД „Околна среда“ има за цел да осигури прилагането на устойчиви политики и доброволни подходи за промишленост, както и разработването и насърчаването на интегрирането на екологични изисквания в промишлеността и вътрешния пазар. Целта на поръчката за услуги за помощно звено за EMAS ще бъде изпълнението на дейности за подпомагане на прилагането и популяризирането на схемата за EMAS. Крайната цел на помощното звено ще бъде да допринесе за увеличаване на добавената стойност на схемата и на броя на регистрациите в EMAS. Крайната цел е увеличаване на приноса на схемата за подобряване на качеството на околната среда в Европа.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
14/06/2017 00:00
07/08/2017 16:00
21/08/2017 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 112-224714
Обявление за поръчка
14/06/2017 00:00