Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Идентифициране и оценка на развитието за една от секторните професии съгласно Ди...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
27/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
18/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
628/PP/GRO/IMA/17/1131/9580.
Идентифициране и оценка на развитието за една от секторните професии съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на...
Проучването трябва да предостави необходимата основна информация и оценка за подпомагане на Комисията при вземането на информирано решение относно това дали измененията по Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена по отношение на минималните изисквания за обучение, биха били подходящи, и ако да, до каква степен.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
Най-икономично
Условия за участие
Условия, както е посочено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/07/2017 00:00
18/09/2017 16:00
20/09/2017 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 142-291426
Обявление за поръчка
27/07/2017 00:00