Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за доставка на абонаменти услуги за новинарски публикации, период...
Възлагащ орган:
European Committee of the Regions
Дата на публикация в TED:
14/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
04/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
CDR/MEM/20/2017.
Рамков договор за доставка на абонаменти услуги за новинарски публикации, периодични издания, бази данни и други електронни...
Рамков договор за доставка на абонаменти услуги за вестници, периодични издания, бази данни и други електронни ресурси. Поканата за участие в търг е съставена от 2 партиди: партида 1 (CDR/MEM/20/2017/L1) – абонаменти за новинарски публикации (печатни и онлайн) и периодични издания (печатни и онлайн); партида 2 (CDR/MEM/20/2017/L2) – абонаменти услуги за бази данни и други електронни ресурси.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
14/07/2017 00:00
04/09/2017 23:59
14/09/2017 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Абонаменти за новинарски публикации (печатни и онлайн) и периодични издания (печатни и онлайн)
Абонаменти за новинарски публикации (печатни и онлайн) и периодични издания (печатни и онлайн). Терминът „новинарски публикации“ обхваща вестници и списания (основно ежедневници и ежеседмичници) в печатни и онлайн версии. Терминът „периодични издания“ обхваща публикации (печатни и онлайн), публикувани в последователни части, появяващи се на интервали от време, обикновено редовни, и като правило, предназначени да бъдат продължени за неопределено време.
Партида 2
Абонаментни услуги за бази данни и други електронни източници
Европейският комитет на регионите търси самостоятелен дистрибутор за осигуряване на абонаменти за бази данни и други електронни ресурси.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 133-271338
Обявление за поръчка
14/07/2017 00:00