Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на механизмите, които оформят социалните медии и тяхното въздействие в...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
27/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
20/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2017/0090.
Проучване на механизмите, които оформят социалните медии и тяхното въздействие върху обществото – SMART 2017/0090.
Проучването ще анализира механизмите, които са в основата на функционирането на социалните медии, и как те влияят върху ролята и използването на социални медии в нашето общество. То ще предложи варианти за справяне с предизвикателствата, произтичащи във връзка със социалните медии, основани на това разбиране. Целта е да се съберат съществуващи доказателства и тези доказателства да се разпрострат върху точното естество на това как социалните медии и социалните мрежи влияят върху изграждането на мнения, вземането на решения и действията в обществото.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
27/07/2017 00:00
20/09/2017 23:59
05/10/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 142-291425
Обявление за поръчка
27/07/2017 00:00