Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на телекомуникационни линии под наем (тъмни оптични влакна).
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
20/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
20/07/2017
Статус:
Затворена
Информация
UCA-PRQ 17/003.
Осигуряване на телекомуникационни линии под наем (тъмни оптични влакна).
Осигуряване на телекомуникационни линии под наем (тъмни оптични влакна) между различните сгради на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
20/06/2017 00:00
20/07/2017 23:59
24/07/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 116-232943
Обявление за поръчка
20/06/2017 00:00