Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на „Въпроси, свързани с медийна грамотност и предоставяне на права онл...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
10/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
16/10/2017
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2017/0081.
Проучване на „Въпроси, свързани с медийна грамотност и предоставяне на права онлайн, произтичащи от алгоритмични медийни...
Конкретните цели са: 1) анализ на въпросите, породени от алгоритмични медийни услуги и изследване на проблематичните области по холистичен и междудисциплинарен начин; 2) определяне на пропуските в разбирането и изследване; 3) определяне на добри практики от гледна точка на медийната грамотност; 4) включване на значително участие на заинтересованите страни; 5) преглед от гледна точка на основните права (свобода на изразяване/свобода на медиите и грамотност). Проучването не трябва да се ограничава до прозрачността на алгоритмите, но да изследва и ползите и недостатъците от използването на алгоритми във връзка с медийните услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
10/08/2017 00:00
16/10/2017 23:59
30/10/2017 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 152-314100 Обявление за поръчка 10/08/2017 00:00